Vi tilbyr kognitiv terapi til barn- ungdom og voksne. Vi jobber innenfor ulike tilstandsområder som angst, nedstemthet og depresjon, livskriser og livsmestring.

I menyen over - om senteret -  vil du finne en mer utfyllende beskrivelse av våre ulike tjenester.

Vil du ha kontakt med en av våre kognitive terapeuter eller få informasjon om våre andre tjenester, trykk her.

Senterets åpningstider fra kl 08.30 til kl 16.00

Alle våre terapeuter er medlem av Norsk forening for kognitiv terapi.

Vi er autorisert kognitive veiledere ved NFKT.

For søk i vårt bibliotek av ulike fagartikler, må du være regisrtert som bruker for å få tilgang på artiklene. Send mail og be om tilgang.

 ________________________________________________________________________________________

Marianne A Villabø starter opp som kognitiv terapeut ved senteret i juli mnd. Hun er utdannet psykolog og kognitiv terapeut.

________________________________________________________________________________________

Haandbok-i-KAT-i-behandling-av-barn-og-unge

Hvordan man kan bruke kognitiv atferdsterapi (KAT) i møte med de aller yngste klientene og ungdom som plages av ulike psykiske vansker? Redaktører, Roger Hagen, Kristin Martinsen. Boken kan bestilles Vera og John ved Gyldendal Norsk Forlag.

Per Jostein internett-casino.com/ Matre og Robert Jensen er bidragsytere i boken  med kapittel om Kognitiv miljøterapi for barn- og unge i institusjon.

 ________________________________________________________________________________________

Senter for Kognitiv Praksis er godkjent praksissted for psykologstudenter ved  Universitetet i København, jfr. Erasmusprogrammet.

Erasmus er EUs program for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa og er verdens største program for studentmobilitet. Les mer om Erasmusprogrammet HER