header

Hjem Aktuelt Kurerer angst via nettet
Kurerer angst via nettet Skriv ut

Depresjon og angst kan behandles effektivt via Internett. Som de første i verden har svenskene tatt metoden i bruk som et vanlig tilbud. Mot angst fungerer internettbehandling like bra som gruppeterapi, og mot mild og moderat depresjon fungerer den svært bra når den settes inn tidlig. Det viser en doktorgradsavhandling ved Karolinska Institut i Sverige, som forsvares 23. april.

Av INGRID SYNNØVE TORP
Aftenposten: Publisert: 17.04.10 kl. 23:12


Behandlingen kalles kognitiv adferdsterapi, og baserer seg blant annet på at tankemåten vår er viktig for hvordan vi handler og føler oss. Det er kjent at slik terapi har god virkning på flere psykiske lidelser, men behandlingstilbudet er lite.


Først i verden
Ved den psykiatriske klinikken Psykiatri Sydvest i Stockholm jobber ti psykologer og leger med å innrullere og følge opp pasienter via Internett. Sverige er første land i verden som inkluderer internettbehandling i det vanlige tilbudet for folk med psykiske lidelser.

Hit henvises folk via spesialister, eller de melder seg på eget initiativ, forteller psykolog Viktor Kaldo.

? De kan søke via en nettportal. En psykiater møter pasientene og stiller diagnose, og har de et problem vi tilbyr behandling for ? som sosial fobi, panikkangst eller depresjon ? kan de gjerne begynne behandlingen allerede noen dager etter.

Der man ellers hører om måneds- og årelange behandlingskøer i psykiatrien, kan pasientene ved Internetpsykiatri.se få et tilbud i løpet av to uker.

Siden oppstarten i 2007 har rundt 2000 personer med psykiske problemer gjennomført det svenske programmet gjennom forskningsprosjekter eller som vanlig terapi. I fjor behandlet «internettklinikken» 700?800 personer. Bare i denne regionen av Sverige tar 100000 pasienter medisiner mot angst eller depresjon. Tilgangen til psykologisk behandling er begrenset og varierer fra sted til sted.


Istedenfor piller
Også i Norge er behandlingstilbudet knapt. Rundt 20 prosent av oss rammes av depresjon i løpet av livet, rundt 3 prosent rammes av panikksyndrom ? anfall med symptomer som hjerteklapp, skjelvinger og svimmelhet. Helsedirektoratet anslår at tre av fire deprimerte ikke får behandling. De som får behandling, får i hovedsak medikamenter.

Et av målene med det svenske prosjektet, er at internetterapi skal bli et alternativ til medikamenter. Det er samtidig en mulighet til å nå mange pasienter som i dag ikke har noe tilbud. Psykolog Viktor Kaldo tror også denne formen for behandling kan fungere som et lavterskeltilbud.

? Noen synes kanskje det er enklere å snakke med noen via Internett enn ansikt til ansikt. Det er også mer fleksibelt enn vanlig terapi, fordi man kan gjennomføre behandlingen på kvelder og i helger.


Utfordringer
Mange har motforestillinger mot internettbehandling fordi de frykter konsekvensene av mangelen på menneskelig kontakt. I en forskningsrapport fra 2004 tar psykolog Jason Zack og e-terapi-gründer Cedric Speyer opp flere utfordringer ved nettbehandling:

For terapeuter kan det være vanskelig å skille ut de pasientene som vil ha behov for annen, og kanskje mer intens oppfølging. Noen signaler kan være vanskelige å fange opp gjennom skriftlig kommunikasjon. Klientene må være flinke til å uttrykke seg skriftlig, for at terapien skal fungere. Ettersom pasienten og terapeuten ikke snakker sammen direkte, er det større fare for misforståelser.

Jan Bergström, som står bak den svenske studien, sier til Sveriges Radio at internettbehandling ikke er noe man gjennomgår helt på egen hånd. ?I løpet av behandlingen utsetter man seg for vanskelige ting, og man trenger oppfølging. Men den trenger ikke være ansikt til ansikt, den kan for eksempel skje via e-post, sier han.

Kognitiv adferdsterapi via internett koster vesentlig mindre enn gruppeterapi, går det frem av Bergströms oppgave.

? Behandlingen koster 70 kroner i uken og pågår i 12 uker, sier Viktor Kaldo.