header

Hjem Aktuelt Nytt tilbud til barn og unge med angst
Nytt tilbud til barn og unge med angst Skriv ut

Av Linda Hilland
http://www.helse-bergen.no/avd/bupa/nyheter/Friends.htm

(21.03.2007) Programmet "FRIENDS" skal nå prøves ut som behandlingsmetode mot angstlidelser hos barn og unge. Metoden skal blant annet testes ved BUP Fana, i et av Europas største angstforskningsprosjekt.

Forskningsprosjektet planlegges nå av overlege i barne- og ungdomspsykiatri ved BUP Fana i Helse Bergen, Einar Heiervang og professor i psykologi ved Universitetet i Bergen, Odd E. Havik. Prosjektet er tverrfaglig og spesielt ved at det skal omfatte poliklinikker ved både Helse Bergen, Helse Førde, Helse Fonna og Helse Stavanger. Angstprosjektet innebærer både kartlegging og behandling for barn og voksne.

15 prosent har angst
- Omlag 15 prosent av Norges befolkning har angst. Forskning både i Norge og internasjonalt viser at angst ofte starter i oppveksten, men at det kan gå flere tiår før man søker hjelp for problemene, sier overlege Einar Heiervang.

Nå vil forskerne prøve ut en nytt behandlingsprogram som har vist svært gode resultater hos barn og ungdom. I Australia hvor "FRIENDS" er utviklet, viser undersøkelser at over 80 prosent av barna som har blitt behandlet ikke lenger har betydelige angstproblem og at effekten holder seg.

Møter frykten
- Programmet "FRIENDS" er kognitiv atferdsterapi. Denne metoden innebærer at terapeuten i systematisk samarbeid med pasienten forsøker å finne frem til de tanker som styrer angsten, for så å prøve ut antakelsen ved å oppsøke situasjonene som pleier å utløse angst, sier leder ved Fana BUP, Arnar Sverrisson.

Metoden kan innebære at for eksempel et barn som har sosial angst øver seg på å invitere en klassekamerat med seg hjem. Alt fra hvordan og når en skal spørre kameraten, til planlegging av hva de skal gjøre når de kommer hjem. ? Dette kan være en lang og vanskelig prosess for et barn med angst, men får barnet mulighet til å møte frykten innen trygge rammer, lærer det å takle angsten, sier Heiervang.

Bedre behandling for angst
Behandlere ved BUP Fana har vært på kurs i Australia for å lære seg metoden. Friends-programmet er tilpasset barn fra 8 til 15 år.  I dette programmet trekkes foreldre aktivt inn. Dette gjelder både den individuelle behandlingen og gruppebehandlingen.

- Vi håper å få med om lag 200 barn totalt i dette prosjektet. Det gjelder i hovedsak barn og unge med separasjonsangst, sosial angst og generalisert angst. Vi vil sammenligne effekten av gruppeterapi med individuell psykoterapi. Målet er å komme frem til bedre behandlingsmetoder for angst hos barn og unge, sier Heiervang.

Verdens fremste eksperter
Forskningsprosjektet har støtte av Helse Vest som en del av økt satsing på forsking på psykisk helse og er planlagt å pågå i fem år. Prosjektledelsen har i tillegg knyttet til seg noen av verdens fremste eksperter frå utenlandske universiteter, til å studere og diskutere materialet som samles frå ulike behandlingssteder.

Ved BUP Fana er Friends som behandlingsmetode gjennomført på en barnegruppe og en ungdomsgruppe høsten 2006. Det er planlagt oppstart av en barnegruppe og en ungdomsgruppe i løpet av våren 2007.