header

Hjem Aktuelt Ungdom med psykiske plager fanges ikke opp
Ungdom med psykiske plager fanges ikke opp Skriv ut

I tillegg til manglende støtte fra lærere blir ungdom med betydelige psykiske plager i for liten grad fanget opp av helsevesenet. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Av Trond Bjørnerud

Rapporten «13 -15-åringer fra vanlige familier i Norge - hverdagsliv og psykisk helse» viser at bare 17 prosent av ungdommene med betydelige emosjonelle plager har vært i kontakt med fagpersonell for plagene. Rapporten finner også klare sammenhenger mellom ungdoms psykiske helse og hvordan de har det i familien, på skolen og i fritiden.

Omfattende datamateriale

Rapporten baserer seg på besvarelser fra om lag 900 13-15 åringer og foreldrene deres, hentet fra de to undersøkelsene «Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse 2005» (HUS) og «Trivsel og oppvekst - barndom og ungdomstid» Til sammen gir dataene omfattende informasjon fra både ungdommer og foreldrene deres om et bredt spekter av forhold som er relevante for den psykiske helsen til ungdom i dag.

Søker ikke hjelp

Rapporten viser at 13 prosent av individer mellom 13 og 15 år er så plaget av angst og depresjon at de trenger behandling. Men ungdommene som har betydelige psykiske plager har i liten grad kontaktet allmennleger i forbindelse med trivselsproblemer, emosjonelle plager, utagerende atferd og annet. Også spesialisttjenestene når i liten grad ut til ungdom med psykiske plager.

Sosial støtte viktig

Forhold knyttet til familien, skolen og fritiden er nært forbundet med den psykiske helsen til ungdommene. Rapporten peker blant annet på følgende forhold:

  • Den psykiske helsen er tydelig forbundet med hvordan ungdommene har det i familien. Mye plager og lite psykisk velvære henger sammen med det å ha foreldre som enten har psykiske plager, utsettes for store belastninger eller som mottar lite sosial støtte fra familie og venner.
  • Lærere når i for liten grad fram til ungdom med psykiske plager. Elever med mye psykiske plager og lite pliktfølelse for skolearbeidet får ofte heller ikke støtte fra lærerne.
  • Gode nabolag og støtte fra jevnaldrende er forbundet med få psykiske plager og mye psykiske velvære.

Les rapporten på vår RESSURSSIDE