header

Hjem Aktuelt Vil teste ut behandling over internett
Vil teste ut behandling over internett Skriv ut

Forskning: Vil teste ut behandling over internett

Fastlegenytt fra UNN (nr 2 2010)

UiT og fastleger vil forsøke internettbehandling av pasienter med milde og moderate depresjoner. ? Dagens betalingssystem er et hinder for god behandling av lidelser som depresjon og angst, mener allmennlege og førsteamanuensis Nils Kolstrup, Tromsø.

Av: Nils Kolstrup, allmennlege og førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT. Nils Kolstrup har sammen med sin danske kollega Irene Henriette Oestrich skrevet boken ?Kognitiv terapi i lægepraksis?. ? Vi mangler diagnostiske verktøy i allmennpraksis. Derfor har vi i boken adresser til skjemaer som kan hjelpe allmennpraktikere til å avsløre tankemønstre og hva som skjer når de oppstår. Vi har også adressen til skjemaer som kan brukes til eksponeringstrening ? øvelser som bidrar til selvinnsikt og økt mestring, sier Kolstrup

Pasienter som sliter med lidelser som angst, depresjon, fobier, søvnløshet, overvekt eller kroniske smerter står for opp mot hvert tredje besøk hos allmennpraktikere. Forskning viser at kognitiv terapi ? pasient coaching ? er den mest effektive behandlingsformen, likevel har svært få allmennleger utdanning i teknikkene.

Enkelt og effektivt
? Felles for disse pasientene er at de har uhensiktsmessige tanker, forestillinger og oppfatninger av seg selv og sitt forhold til andre. Gjennom å gjøre pasientene bevisst på egne tanker, og på følelsene de vekker, er det mulig å finne og jobbe med forestillingene som skaper problemer. Systematisk kongnitiv terapi består av fra seks til tolv behandlinger på hver 45 minutter. Teknikkene som brukes er enkle, målrettede og effektive, sier Nils Kolstrup.

Behandling via internett
UiT har gjennom Institutt for samfunnsmedisin og Psykologisk institutt fått midler fra Helse Nord og Forskningsrådet til å teste ut kognitiv behandling av milde og moderate depresjoner gjennom konsultasjoner kombinert med selvhjelpsprogram på internett. Det treårige forskningsprosjektet gjennomføres i samarbeid med Distriktspsykiatrisk senter Midt-Troms, Silsand og allmennleger i Midt Troms. 80 pasienter skal inkluderes i et testprosjekt som starter i Tromsø om få uker.

? Målet vårt er et større prosjekt. Vi ønsker å undersøke om metoden fungerer i vanlig allmennlegepraksis. Sverige, Nederland og Australia har gode erfaringer med denne behandlingsformen i spesialisthelsetjenesten. Hvis vi lykkes i å få allmennlegene til å bruke metodikken vil den ha stor betydning for forebygging og tidlig intervensjon overfor psykiske lidelser, sier Kolstrup.

Takstsystemet er et problem
Kognitiv terapi betyr konsultasjoner på opp mot 45 minutter. Til tross for at psykiske lidelser og psykiatri er høyt prioritert, har allmennlegene et takstsystem som gjør at de tjener dårlig på lange konsultasjoner med pasienter. En fastlege tjener 80 prosent mer på å bruke de 45 minuttene på å skrive ut korttidssykemeldinger eller B-preparat i minstepakninger framfor å bruke tiden på god behandling av psykiske lidelser.

? Sært, sier Kolstrup, som mener takstsystem må legges om. Allmennleger med dokumentert utdanning i kognitiv terapi bør får betalt for behandlingen. God behandling skal ikke bety inntektstap for allmennleger..

? Alternativet til god behandling hos allmennleger er sykemeldinger for de som sliter og altfor mange henvisninger til spesialisthelsetjenesten. Et behandlingstilbud som er tre fire ganger så dyr for samfunnet som allmennlegetjenesten, sier Kolstrup.