header
Hjem Artikler Arkiv
Arkiv

Filter 

 • Alvorlige avvik i barneboliger

  Bilde: Siv Karin Kjøllmoen. Helsetilsynet har avdekket et eller flere avvik i 59 av 75 kommuner. Brudd på regelverket er avdekket i tre av fire virksomheter. Tilsynet er bekymret for mangelfull faglig styring med tilbudet i barne- og avlastningsbolig...
 • Barnevernet må ha krisehjelp

  Barnevernleder Tommy Thompson i Horten har gått til det oppsiktsvekkende skritt å sende en bekymringsmelding til Bufetat om den alvorlige situasjonen i barnevernet. Årsak: Bufetat, hadde ifølge Thompson ikke ledige beredskapshjem. Den samme erfaringe...
 • Kritisk for barnevernet i 95 kommuner

  Utslitte ansatte, fristbrudd og henlagte saker. Slik er hverdagen i barnevernet i en av fem kommuner. Det viser en kartlegging blant FOs tillitsvalgte. I ca 40 kommuner er det ikke krise nå, men ansatte og tillitsvalgte betegner situasjonen som på helt ...
 • Ikke tilbud til ungdom i Telemark

  Ungdomspsykiatrisk senter i Skien holder stengt. På tross av sine 23 ansatte kan de formelt sett ikke gjøre jobben sin. Mange av de 23 er fagutdannede med klinisk kompetansen og har spesialkompetanse på miljøterapi. Men senteret mangler psykologspesi...
 • Reflections on an Agentic Theory of Human Behavior

  Albert Bandura Stanford University, California A world of accelerated social, informational, and technological changes provides people with expanded opportunities to bring their influence to bear on events that affect their lives. The exercise of individ...
 • Virker barnevernet?

  Vi mangler kunnskap om hvordan barnevernets tilbud virker på ulike barn. Det er et etisk problem, skriver Are Karlsen i denne kronikken. Are Karlsen Leder, fagutvikling, Bufetat Onsdag 25. november 2009 kl. 05:00 http://www.forskning.no/artikler/2009/...
 • Kognitiv atferdsterapi til barn og unge med angst

  Cochrane Library-omtale 2005 . Kognitiv atferdsterapi til barn og unge med angst. Cochrane Library-omtale 2005.Kognitiv atferdsterapi til barn og unge med angst. Barn og unge med milde til moderate angstlidelser kan ha nytte av kognitiv atferdsterapi, k...
 • Risiko handler om mestring

  ? Jeg oppsøker ikke risiko, jeg oppsøker friheten ved å stå på toppen og se utover, sier Randi Skaug. TEKST CATHRINE TH PAULSEN / FOTO ANNIKEN MOHR http://www.bladet.psykiskhelse.no/index.asp?id=29412 Hun har besteget verdens høyeste fjell, m...
 • Selvfølelsen må trenes - Mia Törnblom

  ? Man må trene for å holde selvfølelsen god, akkurat som man må for å holde kondisjonen oppe. Si «jeg er en verdifull person» til deg selv hver dag, sier Mia Törnblom. TEKST CATHRINE TH PAULSEN http://www.bladet.psykiskhelse.no/index.asp?id=29...
 • IAPT-prosjektet - nasjonal satsning på kognitiv terapi i UK

  I Storbritannia har myndighetene satt av nær to milliarder kroner årlig til ekstratiltak for psykologisk behandling av angst og depresjon. Det skal bygges opp egne behandlingssentre, bemannet med 3600 helsearbeidere, som skal gi et tilbud til 900 000 me...
 • Privatiserer fargeblindt

  Ordførere fra høyre til venstre kjøper mer privat barnevern, helse og omsorg nå enn da regjeringen ble rødgrønn. Innkjøpene er opp 39 prosent. Les mer...
 • Syklig normal

  Pelle Sandstrak (44) sluttet å vaske seg, levde på spareribs og sov i bilen. Han måtte bli 25 år før han fikk diagnosen Tourettes syndrom. Tekst: Rannveig KorneliussenFoto: Mette Randem, Erik Hattrem http://www.dagbladet.no/2009/03/04/magasinet/hel...
 • Frisk fra tvangslidelser med rett behandling

  ? Med riktig behandling er det mulig å bli helt frisk fra tvangslidelser, sier psykolog Bjarne Hansen. Onsdag viser TV2 en dokumentar som tar opp behandling av nettopp denne typen lidelser. Christina Yvonne Olsen Telefon 975 48 580 Onsdag 4. novemb...
 • Varsko om barnevernet

    Uklare ansvarsforhold, manglende kapasitet, mangelfullt tiltaksapparat og byråkratisering. Det er noen av konklusjonene i en Fafo-studie om forholdene i barnevernet. Stig H. Christensen/LO-Aktuelt Publisert 14.10.2009 kl 11:52 Oppdatert 06.11.2009 k...
 • Building human strength M Seligman

  Building human strength: psychologys forgotten mission VOLUME 29, NUMBER 1 - January 1998 / APA OnlineBy Martin E.P. Seligman, PhDAPA President Before World War II, psychology had three missions: curing mental illness, making the lives of all people mor...
 • Positive social science M Seligman

  By Martin E.P. Seligman, PhD APA President In her biography of Franklin and Eleanor Roosevelt, a distinguished political scientist analyzes Eleanor?s tireless pursuit of justice for poor people and black people as an attempt to compensate for her father?...
 • MCT Cognition Applied To Regulating Cognition

  NEW AND EMERGING AREASMetacognitive Therapy: Cognition Applied To Regulating CognitionAdrian Wells - University of Manchester, UK Abstract. The theory and principles of Metacognitive therapy (MCT) are described and data supporting its effects are summari...
 • Problembarn klarer seg bra, fagfolkene spør ikke hvorfor?

  Problembarn klarer seg bra, fagfolkene spør ikke hvorfor? - av Wenche Fuglehaug  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article504446.ece Mer enn halvparten av alle barn som utsettes for vold, lever i fattigdom, lider av omsorgssvikt eller har alkoho...
 • KOR - Klient- og resultatstyrt praksis

  Anne-Grethe Tuseth Regionsenter for barn og unges psykiske helseHelseregion Øst og Sør   Klient- og resultatstyrt praksis: Når klienten styrer behandlingen Et overordnet mål i Sosial- og helsedirektoratets opptrappingsplan for psykisk helse er at...
 • Aggression Replacement Training

  Agression Replacement Training er en forskningsbasert metode for å hjelpe ungdommer til å bryte med aggresjon og vold ved å etablere alternative holdninger og ny atferd. Her er metoden prøvd ut på 24 elever ved en liten skole i Midt-Norge. Aggressiv ...