Arkiv

Filter 

 • Ikke tilbud til ungdom i Telemark

  Ungdomspsykiatrisk senter i Skien holder stengt. På tross av sine 23 ansatte kan de formelt sett ikke gjøre jobben sin. Mange av de 23 er fagutdannede med klinisk kompetansen og har spesialkompetanse på miljøterapi. Men senteret mangler psykologspesi...
 • Kognitiv atferdsterapi til barn og unge med angst

  Cochrane Library-omtale 2005 . Kognitiv atferdsterapi til barn og unge med angst. Cochrane Library-omtale 2005.Kognitiv atferdsterapi til barn og unge med angst. Barn og unge med milde til moderate angstlidelser kan ha nytte av kognitiv atferdsterapi, k...
 • Risiko handler om mestring

  ? Jeg oppsøker ikke risiko, jeg oppsøker friheten ved å stå på toppen og se utover, sier Randi Skaug. TEKST CATHRINE TH PAULSEN / FOTO ANNIKEN MOHR http://www.bladet.psykiskhelse.no/index.asp?id=29412 Hun har besteget verdens høyeste fjell, m...
 • Selvfølelsen må trenes - Mia Törnblom

  ? Man må trene for å holde selvfølelsen god, akkurat som man må for å holde kondisjonen oppe. Si «jeg er en verdifull person» til deg selv hver dag, sier Mia Törnblom. TEKST CATHRINE TH PAULSEN http://www.bladet.psykiskhelse.no/index.asp?id=29...
 • IAPT-prosjektet - nasjonal satsning på kognitiv terapi i UK

  I Storbritannia har myndighetene satt av nær to milliarder kroner årlig til ekstratiltak for psykologisk behandling av angst og depresjon. Det skal bygges opp egne behandlingssentre, bemannet med 3600 helsearbeidere, som skal gi et tilbud til 900 000 me...
 • Privatiserer fargeblindt

  Ordførere fra høyre til venstre kjøper mer privat barnevern, helse og omsorg nå enn da regjeringen ble rødgrønn. Innkjøpene er opp 39 prosent. Les mer...
 • Syklig normal

  Pelle Sandstrak (44) sluttet å vaske seg, levde på spareribs og sov i bilen. Han måtte bli 25 år før han fikk diagnosen Tourettes syndrom. Tekst: Rannveig KorneliussenFoto: Mette Randem, Erik Hattrem http://www.dagbladet.no/2009/03/04/magasinet/hel...
 • Frisk fra tvangslidelser med rett behandling

  ? Med riktig behandling er det mulig å bli helt frisk fra tvangslidelser, sier psykolog Bjarne Hansen. Onsdag viser TV2 en dokumentar som tar opp behandling av nettopp denne typen lidelser. Christina Yvonne Olsen Telefon 975 48 580 Onsdag 4. novemb...
 • Varsko om barnevernet

    Uklare ansvarsforhold, manglende kapasitet, mangelfullt tiltaksapparat og byråkratisering. Det er noen av konklusjonene i en Fafo-studie om forholdene i barnevernet. Stig H. Christensen/LO-Aktuelt Publisert 14.10.2009 kl 11:52 Oppdatert 06.11.2009 k...
 • Positive social science M Seligman

  By Martin E.P. Seligman, PhD APA President In her biography of Franklin and Eleanor Roosevelt, a distinguished political scientist analyzes Eleanor?s tireless pursuit of justice for poor people and black people as an attempt to compensate for her father?...
 • Problembarn klarer seg bra, fagfolkene spør ikke hvorfor?

  Problembarn klarer seg bra, fagfolkene spør ikke hvorfor? - av Wenche Fuglehaug  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article504446.ece Mer enn halvparten av alle barn som utsettes for vold, lever i fattigdom, lider av omsorgssvikt eller har alkoho...
 • KOR - Klient- og resultatstyrt praksis

  Anne-Grethe Tuseth Regionsenter for barn og unges psykiske helseHelseregion Øst og Sør   Klient- og resultatstyrt praksis: Når klienten styrer behandlingen Et overordnet mål i Sosial- og helsedirektoratets opptrappingsplan for psykisk helse er at...
 • Aggression Replacement Training

  Agression Replacement Training er en forskningsbasert metode for å hjelpe ungdommer til å bryte med aggresjon og vold ved å etablere alternative holdninger og ny atferd. Her er metoden prøvd ut på 24 elever ved en liten skole i Midt-Norge. Aggressiv ...
 • Mani og bipolar lidelse

  Mani er en heving i stemningsleie som må regnes ut over det normale, med økt hastighet på tanker og tale, stor selvtillit og høy aktivitet. Hvis en person har en enkeltstående episode med mani, kalles lidelsen manisk episode, men hvis personen har ha...
 • Personlighetsforstyrrelser

  En personlighetsforstyrrelse er en psykiatrisk lidelse som er kjennetegnet ved avvik i personlighetstrekk. Dette vil vise seg i form av urimelige reaksjoner innen mange personlige og sosiale situasjoner. Et menneskes personlighet omfatter stabile mønstr...
 • Hva er panikkangst

  Panikkangst er en tilstand hvor du plutselig og uventet får anfall med intens frykt eller ubehag. Anfallene går ut på at du er redd for å bli gal, for å dø, eller for å miste kontrollen over deg selv.Tilstanden ledsages av kroppslige fenomener som ...
 • Røde Wilhelm

  Intervju med Egil W. Martinsen Den gang Martinsen bar en kledelig mørk bart, hadde han en fremtoning som minnet om en blanding av den ridende fredagsdetektiven McCloud og den portugisiske nasjonalskalden Fernando Pessoa. Der først nevnte var en handl...