header

Eksterne fagressurser Skriv ut

Senteret har knyttet til seg fagressurser innenfor det psykososiale fagfeltet og organisert disse i en ”ressursbank”. Vårt fagfellesskap har en samlet kompetanse med bred, spesialisert og omfattende erfaring innenfor områdene som beskrives. Vi kan yte tjenester innenfor fagområder som saksbehandling på førstelinje nivå i barnevernet, tiltaksarbeid, veiledning & coaching til personell, kartlegging og utredningsarbeid.

Hjelpetjenester etter barnevernloven § 4-4, annet ledd:

Våre fagpersoner kan påta seg ulike oppdrag som er knyttet til arbeide med barn- unge, deres familier og øvrige nettverk.

Terapi:

I ressursbanken har vi også fagpersonell med egen klinisk praksis der vi kan tilby individuell og gruppeterapi og familieterapi.

Veiledning:

Vi kan også tilby tjenester innenfor veiledning for personell individuell og gruppe der våre veiledere er godkjente og autoriserte veiledere innenfor sine respektive forbund

Fagtjenester i henhold til Lov om barneverntjenester § 4-3

Våre fagressurser har også kompetanse for oppdrag til kommuner og førstelinjetjenesten. Dette innenfor fagområder som:

 • kartlegging og utredning i undersøkelsessaker
 • tilrettelegging og utarbeidelse av saksfremlegg til fylkesnemnda
 • tilsynsarbeid ved plassering av barn- og unge i fosterhjem

Utførerkompetanse:

 • Metode Spesialisering innenfor mellom annet ART, FFT, PMT-O, MST, Kognitiv Atferds Terapi og Kognitiv Terapi
 • Undervisning, veiledning og opplæringskompetanse
 • Godkjente & autoriserte veiledere
 • Utredning og Kartleggingskompetanse
 • Miljøarbeid / miljøterapi
 • Individuell og gruppeterapi
 • Familiearbeid / terapi

Fagkompetanse:

 • Sosionomer, inklusive klinisk kompetanse
 • Barnevernspedagoger
 • Psykologer, inklusive klinisk spesialitet
 • Universitetsutdannede

Ressursene er tilknyttet Senteret gjennom avtaler hvor de er leverandører for ulike fagtjenester.