header

Hjem Karlegging & utredning
Karlegging & utredning Skriv ut

Sammen med førstelinjetjenesten kan vi gjennomføre kartlegging og undersøkelser i enkeltsaker. Vi tilbyr også opplæring i kartlegging, analyse, mål, tiltaks- og evalueringsarbeid.

Arbeidsområder

Vi arbeider med omsorgspraksis, samspill, utfordrende atferd, rus og psykiatri. Barn, unge og familier samhandler, tilpasser seg og former verden de lever i. Ressurser og muligheter, problemer og barrierer er naturlige faktorer i menneskers liv. Mennesker er aktører i egne liv med kapasitet for endring og utvikling. I kartleggingsarbeidet identifiserer vi ressurser, muligheter og barrierer slik at utvikling og endring gis aksept og muliggjøres.

Ta kontakt med Per Jostein Matre for videre samtaler for hvordan vi kan utføre våre tjenester, ut fra deres behov.