header

Hjem Kognitiv miljøterapi
Kognitiv miljøterapi Skriv ut

Kognitiv miljøterapi er en strukturert og målrettet arbeidsform som vektlegger samarbeidet mellom terapeut og klient innenfor institusjonsmiljøets rammer. Miljøterapien organiseres strukturelt og tilrettelegger for trening i og utenfor den organiserte rammen. Formålet er å støtte klienten som selvstendig aktør i egen utvikling. Kognitiv miljøterapi forener trening og utprøving basert på prinsipper, teori og metoder i tradisjonell kognitiv terapi med prinsippene om organisering, samarbeid og ledelse i tradisjonell miljøterapi.

Vi tilbyr opplæring i kognitiv miljøterapi direkte til institusjoner, -disse tilrettelegges spesielt for den enkelte oppdragsgiveren. Vi arrangerer også kurs (workshop) over en til to dager. Disse arrangeres ved våre lokaler eller ved Scandic Hotell i Asker.

Ta kontakt med Robert Jensen for videre samtaler for hvordan vi kan utføre våre tjenester, ut fra deres behov.