header

Hjem Kognitiv terapi
Kognitiv terapi Skriv ut

Kognitiv terapi er en korttidsterapi som særlig fokuserer på tanke- og handlingsmønstrene våre, konsekvensene disse har for våre følelser og videre hvordan vi kan oppleve dem som kroppslig ubehag.Vår oppgave sammen med deg, er å utforske dine erfaringer. Det vil si grunnlaget for tankene dine og atferden din. Sammen kan vi etablere andre og mer hensiktmessige måter å tenke, handle og regulere følelser på. Ved start av terapien kartlegges og avtales det hvilke problem som skal stå i fokus for terapien og hvilke forandring man skal oppnå. Kognitiv terapi er et samarbeidsprosjekt mellom terapeut betsson og klient og sammen legges det til rette for øvelser (atferdseksperiment og eksponeringstrening) i terapien eller i den enkeltes hverdagssituasjon.

Kognitiv terapi er en aktiv, strukturert - her og nå orientert terapi. Kognitiv terapi er godt dokumentert. En betydelig mengde internasjonal forskning støtter at kognitiv terapi virker og er effektive i arbeid med styrking av egne ressurser, problemlette og symptomreduksjon.

Aaron T Beck lanserte følgende hypotese: vår atferd og våre følelser påvirkes av hvordan vi oppfatter og opplever hendelser. Det er ikke en spesiell situasjon som bestemmer hva vi tenker, gjør, føler og kjenner men måten vi konstruerer situasjonen på.

Vi samarbeider med Asker legesenter. Vi tar også imot henvendelse ved direkte kontakt til vårt senter. Senteret har ikke refusjonsavtale med det offentlige.

Ved kontakt ring: Per Jostein Matre - 97 77 13 55 eller Robert Jensen - 92 26 44 88

Våre priser justert for 2015:

Terapi 1 person 50 minutter kr. 900,-                  / Dobbeltime/90 min. kr 1.250,-

Terapi barn / ungdom 50 minutter kr. 750,-         / Dobbeltime/90 min. kr. 975,-

Terapi par 50 minutter kr. 1000,-                        / Dobbeltime/90 min. kr. 1.450,-

Familiesamtaler / terapi 50 minutter kr. 975,-      / Dobbeltime/90 min. kr. 1.300,-

Coaching 50 minutter kr. 1.200,- 

Avlysning av time: Avbud må meddeles 24 timer før den avtalte timen. Melder du avbud senere enn 24 timer før, vil det påløpe et gebyr på kr. 500,00. Uteblir du fra time uten å melde avbud, avregnes den som hel time.