header
Hjem Ledelse & coaching
Ledelse & coaching Skriv ut

I kognitiv coaching samarbeider coachen og den coachede som likeverdige personer om å identifisere, undersøke og endre en uhensiktsmessige tankegang mot en mer hensiktsmessig. Den coachede lærer å bli sin egen kognitiv coach og får gjennom coachsesjonene redskaper for bedre å kunne løse problemer i fremtiden. Dette ved å lære seg å arbeide ut fra den kognitive coachings teori og metoder.

Kognitive coachingsamtaler konsentrer og har fokus på prestatsjonsforbedringer, arbeidsrelaterte emner, stress eller livsutfordringer. Et Kognitivt coachingforløb varer som oftest fra 2 ? 8 timer. Pris pr time er kr 1.300,-

Sjekk også vårt dokumentarkiv innenfor fagområdet.