header

Hjem Tilknyttet fagkompetanse
Tilknyttet fagkompetanse Skriv ut

 Robert Jensen - Kognitiv terapeut og Veileder

* Utdannet sosionom ved Høyskolen i Oslo
* Utdannet innenfor helseledelse - BI
* Godkjent kognitiv terapeut (Sct Hans Hospital - Roskilde)
* Godkjent kognitiv veileder (R-Bup helseregion Sør Øst og NFKT)
* Godkjent veileder FO i seksjon for sosionomene
* Daglig ledelse av Stiftelsen Hvasser siden 1994
* Mer enn 25 års behandlingspraksis med barn, unge og voksne
* Omfattende erfaring fra metodeimplementering, veiledning og coaching av ledere / personal
* Har egen terapipraksis ved Senter for Kognitiv Praksis

Per Jostein Matre - Kognitiv terapuet og Veileder

* Cand. polit med hovedfag i sosialt arbeid fra NTNU & HiO
* Godkjent kognitiv terapeut (Sct Hans Hospital - Roskilde)
* Godkjent kognitiv veileder (R-Bup helseregion Sør Øst og NFKT)
* Godkjent veileder FO i seksjon for sosionomene
* Gjennomført BFD sin sakkyndighetsutdanning i regi av NPF og DNLF
* Mer enn 15 års praksis innenfor arbeid med personalgrupper og ledelse
* 20 års erfaring og praksis med metodeimplementering, veiledning og konsultasjon
* Mer enn 25 års praksis med endringsarbeid og terapi med barn, unge og voksne
* Har egen praksis ved Senter for Kognitiv Praksis.

Eirik Jensen - Kognitiv terapeut og Veileder

* Utdannet Sosionom v Diakonhjemmet
* Høgskole SpesialistUtdanning Kognitiv Terapi v R-BUP
* Veilederutdanning Kognitiv terapi v R-BUP
* Godkjent veileder NFKT
* Godkjent Veileder FO Klinisk
* Godkjenning fra FO Spesialist utdanning - Vold i nære relasjoner blant minoriteter- Gøteborg
* Ansatt som co veileder v R-BUP -Kognitiv Terapi utdanningen
* Bred erfaring som veileder og terapeut i arbeid med barn, ungdom og voksne
* Har egen praksis ved Senter for Kognitiv Praksis - Asker og Drammen

Marianne A Villabø - Kognitiv Terapeut

* Utdannet psykolog (cand.psychol.) ved Universitetet i Oslo
* Ph.d. i psykologi, Universitetet i Oslo
* Godkjent kognitiv terapeut (RBUP, NFKT)
* Lang erfaring med terapi med barn, ungdom og voksne
* Spesiell kompetanse på behandling av angst og depresjon, utbrenthet
* Har egen praksis ved Senter for Kognitiv Praksis

Rita Kylling - Kognitiv Terapeut - Coach

* Master i helsefag - komplekse systemer
* Utdannet Kognitiv Atferdsterapeut, R_BUP / HiOA
* Coaching II. Mentoring og positiv psykologi, BI
* Medlem av NFKT
* Erfaring som terapeut og coach i arbied med barn, ungdom og voksne
* Har egen praksis ved Senter for Kognitiv Praksis