header

Hjem Veiledning & konsultasjon
Veiledning & konsultasjon Skriv ut

Vi har bred kompetanse i å arbeide analytisk, systematisk og målrettet med profesjonell utvikling hos utøvere. Vår oppgave, sammen med dere, er å utforske erfaringer, finne nye alternativer og sammen øve på nye fremgangsmåter. Vi er godkjente kognitive veiledere og veiledere for klinisk spesialitet.

Vi tilbyr veiledning og konsultasjon til barnevern og sosialkontor, ledere og mellomledere i offentlige og i private virksomheter.

Ta kontakt for videre samtaler for hvordan vi kan utføre våre tjenester, ut fra deres behov.

 

Noen av våre gjennomførte oppdrag:

* Nordlandssykehuset Bodø psykiatri - Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

* DPS Tynset, dagenhet, døgnenhet og psykiatrisk poliklinikk, Tynset

* Sykehuset Innlandet, DPS Kongsvinger, døgnenhet

* Bærum barneverntjeneste ? tiltaksavdelingen

* Melås as

* Oslo Helse og sosialetaten

* RUFS står for Rena Ungdoms- og Familiesenter

* Sykehuset Østfold HF - Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske

* 8 Akershus kommuner ? interkommunalt samarbeid ? opplæring innenfor bruk av KAT i saksbehandling førstelinjetjenesten

* Bufetat region Øst - Tjernlia Akuttsenter